• ConstruBadge
 • Voordelen en ondersteuning
 • Voordelen arbeider
 • Opleiding
 • Welzijn
 • Publicaties
 • FAQ
 • Corona

Wat indien je hoog-risicocontact hebt gehad maar zelf geen symptomen vertoont?

Na een hoog-risicocontact dienen er twee testen afgenomen te worden.  

De eerste test moet zo snel mogelijk na het contact afgenomen worden, de tweede op dag 7. 
Indien het hoog-risicocontact meer dan 72u na de laatste blootstelling geïdentificeerd werd, moet enkel de test op dag 7 uitgevoerd worden. Tevens moet je in quarantaine gaan.  

De duur van de quarantaine werd algemeen vastgelegd op 10 dagen, te tellen vanaf de dag na het laatste hoog-risicocontact  (=dag 0). Omdat de incubatieduur kan oplopen tot 14 dagen moet je nadien nog 4 dagen extra waakzaam zijn voor het optreden van symptomen en je contacten strikt beperken (zeker met personen die risico lopen op een ernstig verloop van de ziekte) en de hygiënische maatregelen nauwgezet toepassen. 

Je raadpleegt hiervoor je huisarts die een quarantaine-attest zal opmaken.  Dit quarantaine-attest kan ook:
 • door de arbeidsarts worden opgemaakt
 • worden aangevraagd bij het Contactcenter van het bevoegde Gewest / de bevoegde Gemeenschap indien je van hen een sms ontving 
 • worden gedownload via www.mijngezondheid.be
 • gedownload worden indien je de app Coronalert gebruikt en je scherm rood kleurde
Vervolgens dien je het quarantaine-attest aan je werkgever te bezorgen. Dat is nodig om beroep te kunnen doen op het systeem van tijdelijke werkloosheid - indien aan alle voorwaarden daarvoor is voldaan.

Van zodra je ziektesymptomen vertoont tijdens de quarantaine periode, dien je opnieuw je huisarts te raadplegen die een ziekteattest zal opmaken.

Indien een negatief testresultaat kan voorgelegd worden van een PCR test afgenomen ten vroegste de 7e dag na de risicovolle blootstelling, kan de quarantaine vroeger beëindigd worden. Gedurende de resterende periode van de incubatieperiode van 14 dagen, moet je wel extra waakzaam blijven voor symptomen.