• ConstruBadge
 • Voordelen en ondersteuning
 • Voordelen arbeider
 • Opleiding
 • Welzijn
 • Publicaties
 • FAQ
 • Corona

Welke gegevens van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandigen moeten er worden bewaard?

Iedere werkgever in de bouwsector die tijdelijk beroep doet op een in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige voor het uitvoeren van werkzaamheden in België is verplicht om een geactualiseerd register bij te houden met volgende gegevens:

 • identificatiegegevens van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige: 
  • de naam en voornamen;
  • de geboortedatum;
  • het identificatienummer bedoeld in artikel 8, § 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;
 • de verblijfplaats van de werknemer of zelfstandige gedurende zijn werkzaamheden in België;
 • het telefoonnummer waarop de werknemer of zelfstandige kan worden gecontacteerd;
 • in voorkomend geval, de aanduiding van de personen waarmee de werknemer of zelfstandige tijdens zijn werkzaamheden in België samenwerkt.