• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • FAQ
  • Corona

Kan het coronavirus verspreid worden door een airconditioning-installatie?

Het COVID19-virus wordt verspreid door druppeltjes die vrijkomen tijdens het hoesten of niezen en door het aanraken van contactoppervlakken. De kans dat het virus wordt meegevoerd doorheen de airconditioning installatie is bijzonder klein. 

Ventilatie vermindert de kans op besmetting, door het verdunnen (luchttoevoer) en het verwijderen van de lucht. Het is dus aangeraden de luchttoevoer en extractieventilatie te verhogen, door indien mogelijk, de by-pass van de installatie open te zetten waardoor verse buitenlucht wordt aangezogen en de lucht niet wordt gerecycleerd.

Ventileren blijft een goede maatregel. Een airco afzetten is dan ook niet aangeraden. Bij het ontbreken van mechanische ventilatie is het belangrijk gebruik te maken natuurlijke ventilatie om voldoende te verluchten.