• ConstruBadge
 • Voordelen en ondersteuning
 • Voordelen arbeider
 • Opleiding
 • Welzijn
 • Publicaties
 • FAQ
 • Corona

Wat zijn de taken van een preventieadviseur-arbeidsgeneesheer (‘de arbeidsarts’) in het kader van de coronapandemie?

In het kader van de bestrijding van de coronapandemie in de ondernemingen heeft de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer (‘de arbeidsarts') een aantal bijkomende opdrachten gekregen.

Zie het Koninklijk Besluit van 5 januari  2021:
 • het opsporen en in kaart brengen van de hoog-risicocontacten in de onderneming
 • het afleveren van quarantaine-attesten
 • het doorverwijzen van de werknemer(s) naar een test- of triagecentrum of een behandelende arts met het op het afnemen van een PCR-test. En dit geldt zowel voor werknemers die vast in dienst zijn, uitzendkrachten als eventuele buitenlandse arbeidskrachten die op de arbeidsplaats actief zijn.
 • in geval van meer dan 1 besmetting in een onderneming, kan de arbeidsarts (of een verpleegster van de externe preventiedienst) ook zelf tests afnemen (zowel PCR- als sneltests) in het kader van het zogeheten clusterbeheer. De testresultaten dienen doorgegeven aan het voor de regio bevoegde Contactcenter.
  • Als meerdere bevestigde besmettingen in de onderneming werden geconstateerd, kan een arbeidsarts (of een verpleegkundige, onder zijn verantwoordelijkheid) dus ook zelf een COVID-19 test afnemen  - indien hij dit meer aangewezen acht en op voorwaarde dat de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en testmaterialen worden gebruikt. 
  • Als er nog geen meervoudige besmettingen werden vastgesteld in de onderneming is het uitvoeren van preventieve, screenende tests (sneltests of PCR-tests) geen toegelaten taak voor de arbeidsarts.