• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • FAQ
  • Corona

Wie wordt er gesanctioneerd als er geen mondmasker wordt gedragen wanneer het sectorprotocol dit toch voorschrijft?

Als er geen mondmasker wordt gedragen wanneer Ministerieel Besluit van 23.03.2020 en/of sectorprotocol dit voorschrijft, hangt het af van de instantie die de vaststelling doet: de politie of de inspecteur Toezicht Welzijn op het Werk.

Bij een vaststelling door een inspecteur TWW wordt de werkgever gesanctioneerd.  Bij een vaststelling door de politie kunnen zowel werkgever als arbeider beboet worden.