• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • FAQ
  • Corona

Wat zijn dringende werkzaamheden en tussenkomsten?

Het onderscheid tussen dringende en niet-dringende werkzaamheden en tussenkomsten is niet meer van toepassing sinds 4 mei 2020, de dag van de lancering van de Generieke Gids. 

Dit houdt in dat alle bouwactiviteiten kunnen worden uitgevoerd onder de volgende voorwaarden:
  • In eerste instantie een afstand van 1,5m tussen personen in acht nemen;
  • Indien het voor bepaalde activiteiten onmogelijk is om deze afstand te bewaren, dienen andere maatregelen van materiële, technische en/of organisatorische aard (mondmasker, handschoenen, ...) te worden genomen, zoals bepaald in de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan, aangevuld met richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau, en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden.
De preventiemaatregelen worden op ondernemingsniveau uitgewerkt en genomen met inachtneming van de regels van het sociaal overleg in de onderneming, of bij ontstentenis daarvan in overleg met de betrokken werknemers, en in overleg met de diensten voor preventie en bescherming op het werk. Er moet dan ook een afstemming gebeuren met de opdrachtgever over de werkplek en de te nemen maatregelen.

De werknemers worden tijdig over de geldende preventiemaatregelen geinformeerd en de werkgever verstrekt hen een passende opleiding.

Ook derden worden tijdig over de geldende preventiemaatregelen geïnformeerd.