• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • FAQ
  • Corona

Welke onderhouds- en ontsmettingsfrequentie moet men voorzien voor sociale voorzieningen?

De sociale voorzieningen zoals refters en kleedkamers moeten minimaal na elke gebruikerswissel gereinigd en ontsmet worden (bjivoorbeeld bij rustpauzes in shifts). Een dagelijks onderhoud van de vloeren is vereist.
Het wordt aangeraden een register bij te houden van de reinigings- en ontsmettingsbeurten. 

Voor de ontsmettingsfrequentie van de sanitaire voorzieningen verwijzen we naar de aparte FAQ hieromtrent