• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Uitstel van verschuldigde betalingen aan PDOK

Gezien de maatregelen die de regering omwille van de corona-epidemie heeft genomen in verband met o.a. uitstel van de betaling van de sociale bijdragen, zal PDOK de volgende modaliteiten toepassen inzake de betaling van de bijdragen voor het zegelregime voor het 1e en 2e kwartaal van 2020. 
Deze modaliteiten zijn algemeen van toepassing op de werkgevers PC 124. Zij hoeven geen individueel uitstel aan te vragen.

Deze bijdragen voor het zegelregime hebben echter een bijzonder karakter en dienen voor de onmiddellijke en rechtstreekse financiering van loonelementen van de arbeiders uit de bouwnijverheid, nl. de getrouwheidszegels en weerverletzegels. Conform de cao worden deze loonvoordelen door PDOK enkel uitgegeven wanneer de werkgever de bijdragen heeft gestort voor alle kwartalen van het betrokken dienstjaar. Van dit principe zal niet afgeweken worden.

In deze optiek kan PDOK de volgende betalingsmodaliteiten toestaan:
  • De bijdragen verschuldigd voor het eerste kwartaal 2020 moeten uiterlijk op 30 juni 2020 worden gestort bij PDOK (bijkomende termijn van 2 maand)
  • De bijdragen verschuldigd voor het tweede kwartaal 2020 moeten uiterlijk op 31 augustus 2020 worden gestort bij PDOK (gelet op de uitgifte van de getrouwheidszegels in september kan hier slechts een bijkomende termijn van 1 maand worden toegestaan)