• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Opleidingen tijdens de werkuren

Bij een opleiding tijdens de werkuren die minstens 4 uur en maximum 140 uur per schooljaar duurt, is er een sectorale tussenkomst voorzien van 25 euro per opleidingsuur per arbeider. Bij rechthebbende dossiers in het kader van subsidies van gewestelijke overheden kan er een bijkomende tussenkomst toegekend worden. De omvang van deze bijkomende tussenkomst is afhankelijk van het gewest waar de desbetreffende arbeider wordt tewerkgesteld.
 
Wenst u een opleiding tijdens de werkuren in te plannen? Neem gerust contact op met uw regionaal Constructiv-kantoor voor de exacte voorwaarden.
 
Opleidingen tijdens de werkuren moeten niet per sé extern worden georganiseerd. U kan ook zelf uw arbeiders opleiden en toch genieten van een sectorale tussenkomst! Hiervoor heeft Constructiv voor u een stappenplan BedrijfsInterne Opleiding (BIO) opgesteld.


De vermelde voorwaarden en daaraan verbonden tussenkomsten zijn onder voorbehoud van ondertekening van de sectorale CAO.