{% if(ViewMode == "livesite"){ %} {% }
 • ConstruBadge
 • Voordelen en ondersteuning
 • Voordelen arbeider
 • Opleiding
 • Welzijn
 • Publicaties
 • FAQ
 • Corona

Opleiding, instroom en toeleiding

Constructiv werkt hard aan het verbeteren van de instroom van werknemers in de bouwsector en het op peil houden van hun competenties. De sector streeft immers naar duurzame tewerktstelling! Zo staan onze adviseurs op het terrein in voor:
 • de promotie van de bouwsector en de bouwberoepen bij jongeren en werkzoekenden
 • de begeleiding van jongeren en werkzoekenden naar een duurzame job in de bouw
 • de ondersteuning van bouwbedrijven en hun werknemers m.b.t. hun competentie- en loopbaanbeheer

Welzijn op het werk

Constructiv waakt over het welzijn en de veiligheid op bouwplaatsen. Dagelijks zijn wij actief op het terrein. Ons team van adviseurs:
 • bezoekt bouwbedrijven om hen te ondersteunen bij hun dynamisch preventiebeleid gaat langs op bouwplaatsen en verstrekt er aangepaste adviezen en tips op het vlak van welzijn en veiligheid
 • organiseert gerichte sensibiliseringscampagnes over specifieke thema's

Sint-Jansstraat 2

1000 Brussel

Tel: 02/209 67 63 
Fax: 02/210 03 37 
bru@constructiv.be

Openingsuren: elke werkdag van 08:00 - 17:00

Contactpersonen

1e editie Construction Awards Brussel


Dit jaar zal Constructiv niet alleen de meest verdienstelijke leerlingen in de bloemetjes zetten, maar ook aan de betrokken Brusselse bouwbedrijven awards uitreiken. 

Bedrijven kunnen in aanmerking komen voor verschillende categorieĆ«n binnen de drie domeinen competentiebeleid, welzijn en toeleiding. De genomineerden zullen eind mei gecontacteerd worden en de winnaars zullen op 17 juni bekend worden gemaakt in het Stadhuis van Brussel.  

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie!

De bovenstaande dienstverlening wordt dag na dag gerealiseerd door de verschillende leden van ons team. Onderstaand vindt u per actiedomein de contactgegevens van onze medewerkers terug

Lieve Daens

lieve.daens@constructiv.be

02 209 67 68

Bernadette De Cock

bernadette.decock@constructiv.be

02 209 67 62

Manuella Moerenhoudt

manuella.moerenhoudt@constructiv.be

02 209 67 63

Bernadette De Coster

bernadette.decoster@constructiv.be

02 209 67 71

Dirk Renders

dirk.renders@constructiv.be

02 209 67 66

Geert Vander Eeckt

geert.vandereeckt@constructiv.be

02 209 67 65

Henri-Marc Fivet

henri-marc.fivet@constructiv.be

02 209 67 69

Leslie Sterckx

leslie.sterckx@constructiv.be

02 209 67 67

Marc Cockmartin

marc.cockmartin@constructiv.be

02 209 67 64