{% if(ViewMode == "livesite"){ %} {% }
 • ConstruBadge
 • Voordelen en ondersteuning
 • Voordelen arbeider
 • Opleiding
 • Welzijn
 • Publicaties
 • FAQ
 • Corona

Opleiding, instroom en toeleiding

Constructiv werkt hard aan het verbeteren van de instroom van werknemers in de bouwsector en het op peil houden van hun competenties. De sector streeft immers naar duurzame tewerktstelling! Zo staan onze adviseurs op het terrein in voor:
 • de promotie van de bouwsector en de bouwberoepen bij jongeren en werkzoekenden
 • de begeleiding van jongeren en werkzoekenden naar een duurzame job in de bouw
 • de ondersteuning van bouwbedrijven en hun werknemers m.b.t. hun competentie- en loopbaanbeheer

Welzijn op het werk

Constructiv waakt over het welzijn en de veiligheid op bouwplaatsen. Dagelijks zijn wij actief op het terrein. Ons team van adviseurs:
 • bezoekt bouwbedrijven om hen te ondersteunen bij hun dynamisch preventiebeleid gaat langs op bouwplaatsen en verstrekt er aangepaste adviezen en tips op het vlak van welzijn en veiligheid
 • organiseert gerichte sensibiliseringscampagnes over specifieke thema's
Rue Fleurie 2 bte 4 
6800 Libramont-Chevigny

Tel: 061/ 24 04 70 
Fax: 061/ 24 04 79 
lux@constructiv.be

Openingsuren: elke werkdag van 08:00 - 17:00

Contactpersonen

Schrijf uw arbeiders gratis in voor de Safety week: praktische workshops en veiligheidsopleidingen!

Constructiv nodigt u uit om uw arbeiders te sensibiliseren en certificeren op het vlak van veiligheid tijdens een week die hiervoor speciaal zal worden voorzien.

Dit jaar zal een eerste dag geprogammeerd worden om algemene veiligheidsaspecten aan bod te brengen om hen te motiveren om de juiste gedragingen te stellen om ongevallen te voorkomen en te vermijden. De daaropvolgende 4 dagen zullen worden gewijd aan workshops à la carte en volgens uw eigen noden, waarbij uw arbeiders gecertificeerd kunnen worden.

Meer informatie over het programma (enkel in FR)
Interesse? Schrijf u snel in!

De bovenstaande dienstverlening wordt dag na dag gerealiseerd door de verschillende leden van ons team. Onderstaand vindt u per actiedomein de contactgegevens van onze medewerkers terug

Patrick Splingaire

patrick.splingaire@constructiv.be

081 24 03 43

Jacques Piette

jacques.piette@constructiv.be

061 24 04 74

Jérémy Tilmont

jeremy.tilmont@constructiv.be

061 24 04 71

Luc Marlet

luc.marlet@constructiv.be

081 24 03 45

Patrick Vandermoeten

patrick.vandermoeten@constructiv.be

061 24 04 72 

Sandra Roque Sintra

sandra.roque@constructiv.be

061 24 04 70