{% if(ViewMode == "livesite"){ %} {% }

Geen C3.2A-kaart: hoe ontvangt mijn arbeider zijn werkloosheidsvergoeding?

Hoe ontvangt mijn arbeider zijn werkloosheidsvergoedingen indien hij geen C3.2A-kaart moet invullen ?

Er is een vereenvoudigde aanvraag tijdelijke werkloosheid van toepassing door middel van het formulier C32A-werknemer-corona. Dit formulier, evenals meer info, kan u terugvinden op de website van de RVA!
Op basis van de gegevens die de werkgever doorgeeft in de “ASR scenario 5” (elektronische aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid) zal de arbeider zijn werkloosheidsvergoedingen ontvangen. Dit geldt voor elke vorm van tijdelijke werkloosheid.