• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Contactpunt koopkrachtpremie

Principe van de koopkrachtpremie (KKP)

 
Bedrijven van de bouwsector die in 2022 een hoge of uitzonderlijk hoge winst behaald hebben volgens de criteria van de cao van 26 juni 2023, moeten een koopkrachtpremie toekennen aan hun werknemers van de bouwsector. Deze koopkrachtpremie moet in december 2023 door de werkgevers toegekend worden aan de werknemers die op dat ogenblik in dienst zijn.

Met al uw vragen over de toepassing en de interpretatie van de koopkrachtpremie kunt u contact opnemen met uw werkgeversorganisatie (Embuild / Bouwunie).
 

Contactpunt Constructiv Koopkrachtpremie

 In de cao van 26 juni 2023 is ook voorzien dat Constructiv een contactpunt ter beschikking stelt (koopkracht@constructiv.be).

Dit contactpunt zal instaan voor de gevallen waar er onduidelijkheden, onenigheden en/of geschillen zijn en zal die voor verder gevolg aan het Paritair Comité 124 bezorgen.

U zal via een antwoord op uw mail op de hoogte gebracht worden van de beslissing van het Paritair Comité.

FAQ's

Via deze link vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen over de toekenning van een koopkrachtpremie.