• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • FAQ
  • Corona

Administratieve lastvermindering opleidingsverlof (VOV)

Handige links
Voor het opleidingsjaar 20-21 hebben het sectorfonds Constructiv en de Vlaamse overheid een akkoord gesloten om de administratieve last voor de bouwbedrijven in het kader van het opleidingsverlof (VOV) te verminderen.

Constructiv kan door bouwbedrijven gemachtigd worden om de terugbetalingsaanvraag voor VOV over te nemen. Daarenboven zal Constructiv de betaling van de Vlaamse tussenkomsten VOV prefinancieren, zodat bouwbedrijven sneller vergoed worden.

Lees er alles over!

Snelle links