• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

CAO basisveiligheid

In de CAO van 12/05/2022 werd bepaald dat iedereen die op een bouwplaats werkt, verplicht een basisveiligheidsopleiding van een dag moet volgen. Nieuwkomers moeten deze volgen binnen de maand van de eerste tewerkstelling op een bouwplaats.  

Lees meer details over het toepassingsgebied, deadlines en welke opleidingen, eerdere ervaring en reeds behaalde attesten in aanmerking komen voor een eventuele vrijstellingen.
 
Handige links