• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Duaal Leren Werkt! Ontdek het zelf tijdens de Week van Duaal Leren van 22 tot 26 april

In heel Vlaanderen vinden in de week van 22 april tot en met 26 april acties plaats om duaal leren in de kijker te zetten. Met duaal leren combineren lerenden een opleiding in de klas met leren op de werkvloer. Lerenden kunnen duaal leren in secundaire scholen, Centra voor Deeltijds Onderwijs, Syntra-lesplaatsen en sinds september 2022 ook in de Centra voor het Volwassenenonderwijs. Uit de talloze positieve getuigenissen van lerenden, werkgevers en scholen is duidelijk dat duaal leren écht werkt! 

Handige links

Dit schooljaar volgen meer dan 4.000 leerlingen een duale opleiding in het secundair onderwijs. Wat opvalt, is dat slechts 4,2% van de duaal lerenden één jaar na het verlaten van de schoolbanken nog werkzoekend is. Dit is lager dan de 5,5% van alle Vlaamse schoolverlaters, zo stelt het Schoolverlatersrapport VDAB.. Duaal leren is dus zeer goed afgestemd op de vraag en noden van de arbeidsmarkt, en dat werkt!  

 

Een Win-Win Situatie voor lerenden, ondernemingen en scholen   

 

Bij duaal leren is er een nauwe samenwerking tussen de school en de leerwerkplek. Lerenden, begeleid door een trajectbegeleider op school en een mentor op de leerwerkplek, ervaren praktijkgericht leren en teamwork. Ze leren initiatief nemen, verantwoordelijkheid nemen en zichzelf evalueren. Ondernemingen versterken hun leercultuur en kunnen duale lerenden direct in dienst nemen, terwijl scholen meer op maat kunnen werken voor jongeren. Duaal leren zorgt ervoor dat de competenties van lerenden beter aansluiten bij wat de arbeidsmarkt zoekt. Een echte win-win situatie dus!  

 

Week van Duaal Leren: samen voor meer bekendheid  

 

Tijdens de 'Week van Duaal Leren' van 22 april tot en met 26 april zetten verschillende betrokken organisaties, zoals scholen en sectoren, de voordelen van duaal leren in de kijker. Door deze lokale acties willen we meer lerenden bereiken die hun weg vinden naar een duale opleiding. 

 

Wij kijken uit naar een week vol inspiratie en samenwerking, waarin duaal leren in de schijnwerpers staat! 

Snelle links