• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk

Handige links
28 april is door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) uitgeroepen als jaarlijkse Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (World Day for Safety and Health at Work). Deze internationale dag focust op de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten.  

Dit jaar staat het anticiperen, voorbereiden en reageren op crises centraal en wordt gedrukt op het belang om te investeren in veerkrachtige systemen voor veiligheid en gezondheid op het werk. De COVID-19 crisis heeft de noodzaak daartoe immers overduidelijk gemaakt. 

Een ideaal moment voor Constructiv en de partners van de bouwsector om nog eens acties van de bouwsector, met het sectorprotocol en het Contactpunt Corona Bouw en de meertalige publicaties (affiches & toolboxes) in het bijzonder in de schijnwerper te zetten. 

Maar reageren op een crisis alleen is dus niet voldoende – anticiperen en het correct uitbouwen van dynamisch preventiebeleid met  de aangepaste structuren in de onderneming is cruciaal voor wie op preventie wil inzetten!
Daarom vestigen we ook graag nog de aandacht op het net hernieuwde dossier 128 Preventiestructuren binnen de bouwsector en dossier 149 Welzijn op het werk - Gids voor bouwbedrijven.

Het goed ‘managen’ van crisissituaties staat of valt echter met een duidelijke communicatie; daarom is deze dag voor Constructiv ook het uitgelezen moment om een nieuwe publicatie te lanceren: dossier 118 Welzijnsadviezen, met een duiding van de belangrijkste veiligheids- en gezondheidsrisico’s op bouwplaatsen. Deze publicatie is zeer visueel opgesteld, aangevuld met korte teksten die alvast bijkomend in het Frans, Duits, Engels, Pools en Portugees ter beschikking is. Zes andere talen (Spaans, Roemeens, Bulgaars, Turks, Italiaans, en Arabisch) zullen spoedig volgen.

Ten slotte willen de sociale partners van de bouwsector deze dag aangrijpen om een eendrachtig signaal te geven met een gemeenschappelijke verklaring waarin ze ijveren voor een veilige en gezonde werkplek en ze bij de IAO aandringen op de erkenning van hygiƫnische en veilige arbeidsomstandigheden als fundamenteel recht.
 

Snelle links