• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Op vraag van de opdrachtgever

Een opdrachtgever of hoofdaannemer kan bijkomende (kwaliteits-)eisen stellen bij de uitvoering van werken. Deze kwaliteitseisen kunnen zowel aan uw bedrijf als aan uw arbeiders die de werkzaamheden uitvoeren, opgelegd worden.

Enkele voorbeelden:

VCA

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu) en is meer dan een checklist. VCA is een compleet programma waarmee uw bedrijf structureel en objectief wordt getoetst en gecertificeerd.

Om als bedrijf aan de VCA-checklist te voldoen, moeten al uw operationele medewerkers en alle operationeel leidinggevenden een VCA-diploma hebben. Een VCA-diploma is 10 jaar geldig en kan worden behaald via een examen. Sinds 1 januari 2018 worden deze VCA-examens ENKEL ONLINE afgenomen! Meer info over deze wijziging vindt u hier.

De VCA-examens bestaan op drie niveaus, namelijk:

  • Een examen Basisveiligheid VCA voor alle medewerkers, zoals arbeiders, ploegbazen en meesterknechten
  • Een examen Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA (VOL-VCA) voor operationele kaderleden, zoals leidinggevenden, bouwplaatsleiders, ploegbazen en meesterknechten
  • Een examen Veiligheid voor intercedenten en leidinggevenden VCU(VIL-VCU)
Wanneer uw arbeider een VCA-diploma heeft behaald, wordt hij opgenomen in het diplomaregister VCA.

Ontdek de VCA-examens die Constructiv aanbiedt!


Persoonscertificaten

Op vraag van de sector beheert Constructiv eveneens enkele persoonscertificaties. Deze persoonscertificaten worden uitgereikt na examinering op basis van eind- en toetstermen die op hun beurt gebaseerd zijn op de beroepscompetentieprofielen van de sector.

Betonmixerchauffeur & betonpompbedienaars

Constructiv heeft, in samenwerking met FEDBETON, specifieke opleidingen voor betonmixerchauffeurs en betonpompbedienaars opgemaakt, gebaseerd op de respectievelijke beroepscompetentieprofielen. Na deze opleidingen volgt een examinering die leidt tot het persoonscertificaat.

Indien een arbeider een dergelijke opleiding wil volgen, neemt u best contact op met uw regio.

Door het Constructiv-certificaat Betonmixerchauffeur of Betonpompbedienaar te hebben behaald, na het volgen van de opleiding van Constructiv, of na het volgen van een gelijkwaardige opleiding bij een door Constructiv erkend centrum, voldoet men aan de opleidingseis uit het BENOR-reglement voor stortklaar beton (Toepassingsreglement TRA550 – deel P).
 

Ga naar het Certificaten Register Constructiv!

 

Steigerbouwer

Op vraag van de sector wordt momenteel door Constructiv een persoonscertificatie voor de steigerbouwers ontwikkeld, die gebaseerd is op het beroepscompetentieprofiel van de steigerbouwer.

Spoorwegwerken

Iedere derde van buitenaf die werkzaamheden of activiteiten komt uitvoeren in de inrichting van Infrabel in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Infrabel, dient, alvorens toegang te hebben tot de inrichting van Infrabel en de spoorweginfrastructuur in het bijzonder, voorafgaandelijk in het bezit te zijn van een certificaat ‘Basisveiligheid Spoorwegwerken’.
Het certificaat ‘Basisveiligheid Spoorwegwerken’ bevestigt dat de houder ervan beschikt over een minimale kennis over de risico’s betreffende werken in de inrichting van Infrabel en de spoorweginfrastructuur in het bijzonder en de bijhorende veiligheidsmaatregelen.

Ontdek hier de examens die Constructiv aanbiedt 
Wanneer u een Persoonscertificaat heeft behaald, wordt hij opgenomen in het certificatenregister. 

Ga naar het Certificaten Register Constructiv 
 

Bekwaamheidsattesten en ervaringsbewijzen

Een arbeider kan een bekwaamheidsattest behalen na het afleggen van een bekwaamheidstest of door aan te tonen dat hij een opleiding heeft gevolgd.
Enkele voorbeelden:

Werken aan of nabij elektrische installaties (BA4/BA5) Arbeiders die “mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving” gebruiken (graafmachines, hoogwerker …)

Zo voorzien bijvoorbeeld VDAB, Le FOREM en BRUXELLES FORMATION in samenwerking met Constructiv, bekwaamheidstesten voor gemechaniseerde beroepen (zie aanbod van opleidingen bouwplaats- en hijsmachine-attesten).

Voor buitenlandse opdrachten kunnen echter nog bijkomende specifieke attesten of certificaten geëist worden vanuit opdrachtgevers en/of de overheid (vb. TCVT-certificaat: het zogenaamde hijsbewijs in Nederland; het CACES-veiligheidsattest in Frankrijk, …). Soms kan het ook nodig zijn om voor een buitenlandse opdracht een EUROPASS- certificaatsupplement toe te voegen aan het attest, waarin de competenties van de gevolgde opleiding worden beschreven.

Elders Verworven Competenties (EVC) kan u ook laten erkennen bij een EVC-aanbieder of Centre de validation des compétences.