• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

VCA-aanbod Constructiv

Aanbod Constructiv

Constructiv biedt de mogelijkheid om een online examen Basisveiligheid VCA af te leggen in het Nederlands, Frans, Duits, Engels, Portugees, Pools en Roemeens. Daartoe vinden open examensessies plaats in de kantoren van Constructiv.  Deze kunnen echter ook op aanvraag georganiseerd worden. Ook VOL-VCA-examens kunnen op aanvraag door Constructiv georganiseerd worden. Deelnemers moeten hun identiteitskaart meebrengen naar elk examen.

Na het examen zendt Constructiv de volgende documenten naar de onderneming:
  • een kennisgeving met de namen van de kandidaten die de onderneming had ingeschreven en die geslaagd zijn
  • één  individueel diploma bestemd voor de werknemer
Er worden geen andere attesten, zoals een deelnameattest, of attest van voorafgaande opleiding opgemaakt.

Wanneer uw arbeider een VCA-diploma heeft behaald, wordt hij opgenomen in het diplomaregister VCA.

Belangrijk! –  In het kader van de verplichte 8 uur basisveiligheidsopleiding -zoals opgelegd door het KB Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen- worden na 15/04/2023 VCA-diploma’s op zichzelf niet langer geaccepteerd als invulling van deze verplichting. En dit omdat een VCA-diploma ook zonder bijhorende opleiding of na zelfstudie kan behaald worden. Het VCA-diploma dient vergezeld te worden van een opleidingsattest van (minimaal) 8 uur.  Constructiv staat enkel in voor VCA-examens, en reikt dus geen dergelijke opleidingsattesten uit.

Snelle links