• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Corona
  • FAQ

Stappenplan BouwIngroeiBaan (BIB)

Om het integratieproces van een jonge arbeider in uw bouwonderneming te bevorderen, heeft Constructiv speciaal voor u als werkgever een volledig stappenplan uitgewerkt inzake de BouwIngroeiBaan (BIB).

Stap 1: Aanwerven van jonge arbeider

De BouwIngroeiBaan is van toepassing wanneer u een arbeider aanwerft die jonger is dan 27 jaar met minder dan één jaar ervaring binnen de bouwsector (PC 124). De overeenkomst betreft een voltijdse tewerkstelling van onbepaalde duur met BIB-beding (ten laatste één maand na het afsluiten van de arbeidsovereenkomst).

Daarnaast moet het loon conform zijn met de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). Voor een jongere die een bouwopleiding gevolgd heeft, geldt tenminste categorie IA. Een jongere zonder bouwopleiding heeft recht op minstens categorie I, en na 18 maanden dienst heeft de jongere recht op een loon in categorie II.

Stap 2: Aanstellen van een begeleider

Om de jonge arbeider zo goed mogelijk te ondersteunen, moet u een begeleider of mentor aanstellen. Dit dient een ervaren arbeider te zijn, of u kan de jongere ook zelf begeleiden. De begeleider moet een door Constructiv erkende pedagogische opleiding van een minimale duur van 8 uur hebben gevolgd of in bezit zijn van een ervaringsbewijs of een pedagogisch diploma. Bovendien moeten zowel de begeleider als de jongere op dezelfde arbeidsplaats tewerkgesteld zijn.

Stap 3: Opstellen van een persoonlijk opleidingsplan

Na het aanstellen van een begeleider dient u een persoonlijk opleidingsprogramma samen te stellen voor de jonge arbeider. De jongere moet minimaal 8 uur een basisopleiding Veiligheid voor nieuwe intreders volgen, aangevuld met bedrijfsinterne opleidingen, praktische opleidingen en verplichte opleidingen (zoals Veilig werken op hoogte, een EHBO-opleiding, …).

Dit persoonlijk opleidingsplan maakt deel uit van het Constructiv Plan Building on People (BoP) en hiervoor worden sectorale tussenkomsten voorzien conform de collectieve arbeidsovereenkomst opleidingsstelsels.

Stap 4: Organiseren van het functioneringsgesprek

Voor het einde van de zesde maand tewerkstelling moet u een functioneringsgesprek organiseren. Hiervoor kan u de template gebruiken die Constructiv voor u heeft ontwikkeld.

Stap 5: Uitbetalen van de premie

Het uitbetalen van de premie voor uw arbeider gebeurt in één schijf vanaf 7 maanden tewerkstelling. Dit kan enkel indien alle voorgaande stappen volledig uitgevoerd werden.

Heeft u nog vragen over dit stappenplan? Contacteer gerust uw Constructiv-adviseur voor meer informatie.

5.000

Opleidingsbedrijven

Alternate Text

46

Bouwberoepen

Alternate Text

26%

Participatiegraad arbeiders

Alternate Text

4758

Erkende opleidingen

Alternate Text

900.000

Opleidingsuren

Alternate Text

42.000

Opgeleide arbeiders

Alternate Text