• ConstruBadge
 • Voordelen en ondersteuning
 • Voordelen arbeider
 • Opleiding
 • Welzijn
 • Publicaties
 • Corona
 • FAQ

Financiële compensatie

Vergeet niet na te gaan welke ondersteunende overheidsmaatregelen voor u van toepassing zijn, hierdoor kan de opleidingskost van uw leerling soms aanzienlijk dalen.

Als werkgever komt u in aanmerking voor een vermindering van de patronale RSZ-bijdragen van de:
 • leerling: maximaal € 1.000 per kwartaal voor de volledige duur van de overeenkomst
 • mentor: maximaal € 800 per kwartaal als de mentor een werknemer is en over een pedagogisch attest beschikt
Indien uw onderneming in het Vlaams Gewest gelegen is, heeft u recht op een stagebonus. De aanvraag moet binnen de vier maanden na het einde van het schooljaar ingediend worden en de bonus bedraagt zowel voor u als werkgever als voor de leerling € 500 voor de eerste twee jaar en € 750 voor het laatste opleidingsjaar. Vraag deze dus tijdig aan en wijs de leerling erop dat hij een startbonus vanuit de Vlaamse overheid kan krijgen. 

Werkgevers die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen zijn, hebben recht op een jaarlijkse premie van € 1.750.
 

Ondersteuning  vanuit Constructiv

Wanneer u ervoor kiest een leerling op te leiden, wordt er een serieus engagement van u verwacht. Onze adviseurs staan echter voor u klaar om u te begeleiden, zowel bij de voorbereiding als tijdens de opleiding zelf. Ook bij eventuele knelpunten (zie hieronder), kunnen wij met raad en daad helpen.

Contacteer uw regionaal Constructiv-kantoor om een afspraak te maken!


Knelpunten

Gerelateerd aan de leerling Gerelateerd aan het bedrijf
 • Beperkte leerbereidheid: beperkte motivatie bij de leerling
 • Beperkte leervaardigheid: trage evolutie van de leerling
 • Taalproblemen: de leerling spreekt onvoldoende de voertaal
 • Foute verwachtingen: de leerling heeft geen realistisch beeld van werken in de bouwsector
 • Tijdsdruk: de nodige tijd vrijmaken voor het opleiden van de leerling
 • Mentor: wat is de juiste aanpak om de leerling op te leiden?
 • Veiligheid: welke activiteiten mag een leerling niet uitvoeren?
 • Leertraject: de school vraagt zaken die wij niet kunnen aanbieden.
Gerelateerd aan de onderwijsinstelling Gerelateerd aan de regelgeving
 • Kennis: de school heeft onvoldoende duidelijk gemaakt wat het opleiden van een leerling allemaal inhoudt
 • Kennis: de school heeft onvoldoende duidelijk gemaakt wat het opleiden van een leerling allemaal inhoudt
 • Ik ondervind eEen kloof tussen de vooropleiding van de leerling en de werfrealiteit
 • Een kloof tussen het opleidingsplan en de werfrealiteit
 • Leervergoeding
 • Verlof
 • Vakantiewerk
 • Overuren
 • Mobiliteitsvergoeding
 • Covid-19

Lees ook onze Gouden tips voor een vlotte samenwerking met scholen! U kan deze eveneens gedrukt bestellen.