• ConstruBadge
 • Voordelen en ondersteuning
 • Voordelen arbeider
 • Opleiding
 • Welzijn
 • Publicaties
 • Corona
 • FAQ

Voorwaarden en procedure

Om een leerling te kunnen opleiden, moet uw onderneming eerst erkend worden door Constructiv. U kan deze erkenning aanvragen via de website werkplekduaal. Na u ingelogd te hebben, kan u de opleiding aanduiden waarvoor u een leerling wenst op te leiden, en moet u een mentor voor de leerling aanduiden.

Om erkend te worden moet u voldoen aan volgende decretale voorwaarden. De onderneming:

 • moet op vlak van organisatie en bedrijfsuitrusting voldoen om de opleiding op de werkplek van een leerling mogelijk te maken overeenkomstig het opleidingsplan.
 • moet voldoende financiële draagkracht hebben om de continuïteit van de onderneming te waarborgen. Deze vereiste is ingegeven om ervoor te zorgen dat de leerling zijn opleiding in deze onderneming kan voleindigen. Het gaat hier bijvoorbeeld om solvabiliteit, economische leefbaarheid, en dergelijke meer.
 • mag geen veroordelingen hebben opgelopen die de continuïteit van de onderneming in het gedrang brengen of die van die aard zijn dat de onderneming geen goede leeromgeving voor de lerende kan waarborgen. Het gaat hier bijvoorbeeld om arbeidsrechtelijke veroordelingen of RSZ-veroordelingen.

Nadat u de erkenningsaanvraag heeft ingediend, zal Constructiv telefonisch contact opnemen om de voorwaarden te bespreken, verdere informatie te geven en het sectoraal ondersteuningsbeleid op te starten. De aanvraag wordt binnen de 14 dagen behandeld.
 

Ook de mentor die u aanduidt, moet aan enkele voorwaarden voldoen

De mentor:

 • is van onberispelijk gedrag, zoals dat blijkt uit een uittreksel uit het strafregister - 596.2 (in te dienen bij de erkenningsaanvraag)
 • is minstens 25 jaar
 • heeft minstens 5 jaar praktijkervaring in het beroep
 • moet na de goedkeuring van de erkenningsaanvraag binnen de zes maanden een mentoropleiding volgen of een pedagogisch attest kunnen voorleggen.