• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Tussenkomsten en inplannen van opleidingen

Opleidingen geven uw arbeiders de kans om zichzelf te verrijken en uw bedrijf te versterken. Daarom zorgt Constructiv voor financiële tussenkomsten bij opleidingen en voorzien we verschillende mogelijkheden om de opleidingsuren in te plannen.

Op deze manier komen de werkuren van uw arbeiders niet in het gedrang en kan u de opleidingen plannen op het voor u gewenste tijdstip. Zo kunnen uw arbeiders opleidingen volgen tijdens de werkuren en 's avonds, maar ook op zaterdag en tijdens de winterperiode.

Afhankelijk van het tijdstip van de opleiding kunnen de tussenkomsten verschillend zijn. Hieronder kan u nagaan op welke tussenkomsten en premies u aanspraak maakt (onder voorbehoud van ondertekening van de sectorale cao).
 

Bij een opleiding tijdens de werkuren die minstens 4 uur en maximum 140 uur per schooljaar duurt, is er een sectorale tussenkomst voorzien van 25 euro per opleidingsuur per arbeider. Bij rechthebbende dossiers in het kader van subsidies van gewestelijke overheden kan er een bijkomende tussenkomst toegekend worden. De omvang van deze bijkomende tussenkomst is afhankelijk van het gewest waar de desbetreffende arbeider wordt tewerkgesteld.

 
Wenst u een opleiding tijdens de werkuren in te plannen? Neem gerust contact op met uw regionaal Constructiv-kantoor voor de exacte voorwaarden.
 
Opleidingen tijdens de werkuren moeten niet per sé extern worden georganiseerd. U kan ook zelf uw arbeiders opleiden en toch genieten van een sectorale tussenkomst! Hiervoor heeft Constructiv voor u een stappenplan BedrijfsInterne Opleiding (BIO) opgesteld.

Het is niet altijd vanzelfsprekend om een opleiding te volgen tijdens de werkuren. Om die reden voorziet Constructiv ook opleidingen op zaterdag. Indien uw arbeider een opleiding volgt die op zaterdag plaatsvindt, heeft u eveneens recht op een tussenkomst in de opleidingskost van 10 euro per uur per arbeider. Dit soort opleiding kan voor een onbeperkt aantal uren per schooljaar gevolgd worden.
 
Uw arbeiders krijgen bovendien een premie van 55 euro per zaterdag.
 
Wilt u graag meer informatie over onze opleidingen op zaterdag? Contacteer uw regionaal Constructiv-kantoor!
Naast de tussenkomsten voor opleidingen op zaterdag biedt Constructiv ook tussenkomsten voor avondopleidingen aan. Bij een avondopleiding van maximum 40 uur heeft u recht op een tussenkomst in de opleidingskost.
Voor avondopleidingen die plaatsvinden in Centra voor volwassenonderwijs betaalt Constructiv geen tussenkomst uit aan het bedrijf.
 
Uw arbeiders ontvangen een premie van 10 euro per uur (maximaal 300 euro per jaar per arbeider). Dit kan uw arbeiders extra motiveren om een avondopleiding te volgen. 
 
Heeft u nog vragen op opmerkingen omtrent avondopleidingen? Neem contact op met uw regionaal Constructiv-kantoor!
Bij Constructiv wintert het van 1 december tot 31 maart: dé periode voor een voordelige opleiding! Tijdens de winterperiode kunt u uw arbeiders (PC 124) in tijdelijke werkloosheid plaatsen omwille van slecht weer én hen tegelijkertijd een opleiding laten volgen.

U draagt voor deze opleiding dus geen loonkost en bovendien ontvangen uw arbeiders van ons een bijkomende premie van 55 euro per opleidingsdag. En er is voor u een financiële tussenkomst in de opleidingskost van 10 euro per uur per arbeider.

Om winteropleidingen mogelijk te maken, hebben we partnerschappen met opleidingscentra: Embuild, Bouwunie, FEMA (onze excellente opleidingspartners), maar ook met VDAB, Le FOREM, Bruxelles-Formation, Arbeitsamt, IFAPME en EFP.

Heeft u interesse in een winteropleiding voor uw arbeiders? Informeer gerust bij uw regionaal Constructiv-kantoor.

5.000

Opleidingsbedrijven

Alternate Text

46

Bouwberoepen

Alternate Text

26%

Participatiegraad arbeiders

Alternate Text

4758

Erkende opleidingen

Alternate Text

900.000

Opleidingsuren

Alternate Text

42.000

Opgeleide arbeiders

Alternate Text