• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • FAQ
  • Corona

Tussenkomsten en inplannen van opleidingen

Opleidingen geven uw arbeiders de kans om zichzelf te verrijken en uw bedrijf te versterken. Daarom zorgt Constructiv voor financiële tussenkomsten bij opleidingen en voorzien we verschillende mogelijkheden om de opleidingsuren in te plannen.

Op deze manier komen de werkuren van uw arbeiders niet in het gedrang en kan u de opleidingen plannen op het voor u gewenste tijdstip. Zo kunnen uw arbeiders opleidingen volgen tijdens de werkuren en 's avonds, maar ook op zaterdag en tijdens de winterperiode.

Afhankelijk van het tijdstip van de opleiding kunnen de tussenkomsten verschillend zijn. Hieronder kan u nagaan op welke tussenkomsten en premies u aanspraak maakt.

 

Voor het opleidingsjaar 20-21 hebben het sectorfonds Constructiv en de Vlaamse overheid een akkoord gesloten om de administratieve last voor bouwbedrijven in het kader van het opleidingsverlof (VOV) te verminderen.

Constructiv kan door bouwbedrijven gemachtigd worden om de terugbetalingsaanvraag voor VOV over te nemen. Daarenboven zal Constructiv de betaling van de Vlaamse tussenkomsten VOV prefinancieren, zodat bouwbedrijven sneller vergoed worden. Ontdek het stappenplan!


 

Bij een opleiding tijdens de werkuren die minstens 4 uur en maximum 120 uur per schooljaar duurt, is er een sectorale tussenkomst in de opleidingskost voorzien.

Constructiv biedt ook een sectorale tussenkomst in de loonkost voor uw arbeiders van 15 euro per uur.

  • Voor arbeiders tewerkgesteld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest is deze tussenkomst er tot een maximum van 120 uur per schooljaar.

  • Voor arbeiders die in het Vlaams Gewest tewerkgesteld zijn is deze tussenkomst beperkt tot maximum 31 uur opleiding per schooljaar; vanaf 32 uur bedraagt de tussenkomst 21,30 euro per uur en dit tot een maximum van 125 uur per schooljaar.     

Wenst u een opleiding tijdens de werkuren in te plannen? Neem gerust contact op met uw regionaal Constructiv-kantoor voor de exacte voorwaarden. 

Opleidingen tijdens de werkuren moeten niet per sé extern worden georganiseerd. U kan ook zelf uw arbeiders opleiden en toch genieten van een sectorale tussenkomst! Hiervoor heeft Constructiv voor u een stappenplan BedrijfsInterne Opleiding (BIO) opgesteld.
Het is niet altijd vanzelfsprekend om een opleiding te volgen tijdens de werkuren. Om die reden voorziet Constructiv ook opleidingen op zaterdag. Indien uw arbeider een opleiding volgt die op zaterdag plaatsvindt, heeft u eveneens recht op een tussenkomst in de opleidingskost. Dit soort opleiding kan voor een onbeperkt aantal uren per schooljaar gevolgd worden.
 
In de loonkost wordt op zaterdag om logische redenen niet tussengekomen. Wel krijgen uw arbeiders een premie van 50 euro per zaterdag. Deze premie moet u als werkgever bij Constructiv aanvragen.
 
Wilt u graag meer informatie over onze opleidingen op zaterdag? Contacteer gerust uw Constructiv-regio.
Naast opleidingen op zaterdag biedt Constructiv nog avondopleidingen aan. Bij een avondopleiding van maximum 40 uur per arbeider per centrum heeft u recht op een tussenkomst in de opleidingskost.
 
Voor avondopleidingen wordt geen tussenkomst voorzien in de loonkost. Uw arbeiders ontvangen echter een premie van 6,25 euro per uur, behalve wanneer ze een bedrijfsinterne opleiding volgen. Dit kan uw arbeiders motiveren om een avondopleiding te volgen. Als werkgever kan u deze premie, die maximaal 250 euro per jaar per arbeider kan bedragen, aanvragen bij Constructiv.
 
Heeft u nog vragen op opmerkingen omtrent avondopleidingen? Neem dan contact op met uw Constructiv-regio voor meer informatie.
Bij Constructiv wintert het van 1 december tot 31 maart: dé periode voor een voordelige opleiding! Tijdens de winterperiode kunt u uw arbeiders (PC 124) in tijdelijke werkloosheid plaatsen omwille van slecht weer én hen tegelijkertijd een opleiding laten volgen.

U draagt voor deze opleiding dus geen loonkost en bovendien ontvangen uw arbeiders van ons een bijkomende premie van 40 euro per opleidingsdag. En er is een financiële tussenkomst in de opleidingskost.

Om winteropleidingen mogelijk te maken, hebben we partnerschappen met opleidingscentra,: Confederatie Bouw, Bouwunie, FEMA (onze excellente opleidingspartners), maar ook met VDAB, BRC Bouw, Le FOREM, Bruxelles-Formation, Arbeitsamt, IFAPME en EFP.

Heeft u interesse in een winteropleiding voor uw arbeiders? Contacteer uw regionaal Constructiv-kantoor.

5.000

Opleidingsbedrijven

Alternate Text

46

Bouwberoepen

Alternate Text

26%

Participatiegraad arbeiders

Alternate Text

4758

Erkende opleidingen

Alternate Text

900.000

Opleidingsuren

Alternate Text

42.000

Opgeleide arbeiders

Alternate Text