• ConstruBadge
 • Voordelen en ondersteuning
 • Voordelen arbeider
 • Opleiding
 • Welzijn
 • Publicaties
 • FAQ
 • Corona

Toepassing sectorale mandaatregeling VOV

Vanaf het opleidingsjaar 2020-2021 is er een afspraak tussen de Vlaamse Regering en Constructiv om de terugbetaling in het kader van het Vlaams Opleidingsverlof administratief te vereenvoudigen voor bouwbedrijven met arbeiders uit PC 124.


 

 


 

Constructiv zal de dossiers opvolgen en indienen bij het digitale loket van de Vlaamse Overheid. Tegelijk zal Constructiv zorgen voor een versnelde betaling van de opleidings- en loonkost.
 

Stappenplan tot het verkrijgen van een financiële tussenkomst 

 1. Boek een bijscholing bij een door Constructiv erkend opleidingscentrum
 2. Geef de inschrijving vóór de start van de opleiding door aan Constructiv (bijkomend moet  u in orde zijn met een aantal administratieve verplichtingen, zie lager)
 3. Constructiv informeert u omtrent de voorziene ondersteuning
 4. Na de opleiding en mits alle administratieve verplichtingen in orde zijn, zorgt Constructiv voor uitbetaling van uw financiële tussenkomsten

 

Administratieve verplichtingen

Onderstaande stappen zijn nodig om terugbetaling te kunnen ontvangen:
 • Getekend Constructiv Plan Building on People (BoP) 
 • Opleiding voor de start van de opleiding doorgeven met de volgende details: 
  • over welke arbeider het gaat
  • welke opleiding het betreft
  • wie deze organiseert
  • de data en het begin- en einduur van de opleiding
  • binnen welk opleidingsregime de opleiding zal plaatsvinden (winter – weekdag – avond – zaterdag – bedrijfsintern).
Dit kan eenvoudig via dit formulier of via een mail aan uw regionaal Constructiv-kantoor
 • DmfA code 5 tijdens opleidingsdag
  • Alle gevolgde opleidingsdagen moet u aangeven met uw RSZ-aangifte in het kader van de DmfA.
  • Per gevolgde opleidingsdag vult u of uw sociaal secretariaat DmfA prestatiecode ‘5’- onbegrensd in. In de inlichtingenzone vult u het aantal opleidingsuren in.
 • NIEUW: geef in naam van uw bouwbedrijf mandaat aan Constructiv om het Vlaams Opleidingsverlof voor u af te handelen. Dit gebeurt in twee stappen. 

Tussenkomsten

Naast de sectorale tussenkomst in de opleidingskost, krijgt u eveneens een tussenkomst in de loonkost voor arbeiders die bijscholingen volgen van tenminste 4 uur. Hoeveel u per uur/arbeider ontvangt, is afhankelijk van het totaal aantal uren opleiding dat er per arbeider op schooljaarbasis effectief gevolgd wordt (minder dan 32u, of ≥32u).

Wenst u meer informatie? Contacteer uw regionaal Constructiv-kantoor!

 

Wettelijk kader & cao

De Vlaamse regering voerde per 1 september 2019 een nieuw ondersteuningssysteem genaamd ‘Vlaams opleidingsverlof (VOV)’ in. Om de sectorale en de overheidsregels zo goed als mogelijk op elkaar af te stemmen, werden de tussenkomsten in de sectorale cao ook aangepast.

Voor het opleidingsjaar 2020-2021 dat start op 1 september 2020, hebben Constructiv, namens de bouwsector, en de bevoegde Vlaamse administratie departement WSE, een akkoord gesloten zodat bouwbedrijven volop kunnen genieten van het stelsel met een minimale administratie.

Dit heeft voor het bouwbedrijf 2 voordelen:
 1. Constructiv volgt voor de bouwbedrijven de weekdagopleidingsdossiers voor hun arbeiders PC124 op, en dient deze in, in naam van het bouwbedrijf in het digitaal loket van de Vlaamse overheid.
 2. Tegelijk zal Constructiv – mits aan alle voorwaarden voldaan is – versneld de voorziene tussenkomst van €21,30 per opleidingsuur uitbetalen (*).
(*) onterecht voorgefinancierde tussenkomsten kunnen teruggevorderd worden