• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Toepassing sectorale mandaatregeling VOV

Vanaf het opleidingsjaar 2020-2021 is er een afspraak tussen de Vlaamse Regering en Constructiv om de terugbetaling in het kader van het Vlaams Opleidingsverlof administratief te vereenvoudigen voor bouwbedrijven met arbeiders uit PC 124.


 

 


 

Opleiding tijdens de werkuren (weekdagopleiding)


Wijziging tussenkomsten in opleiding. Waarom?

De Vlaamse regering voerde per 1 september 2019 een nieuw ondersteuningssysteem genaamd Vlaams opleidingsverlof (VOV) in. Om de sectorale en de overheidsregels zo goed als mogelijk op elkaar af te stemmen, werden de tussenkomsten in de sectorale cao ook aangepast. Constructiv, namens de bouwsector, en de bevoegde Vlaamse administratie departement WSE, hebben een akkoord gesloten zodat bouwbedrijven volop kunnen genieten van het stelsel met een minimale administratie.

Dit heeft voor bouwbedrijven 2 voordelen

1.    Constructiv volgt voor de bouwbedrijven de weekdagopleidingsdossiers voor hun arbeiders PC124 op, en dient deze in naam van het bouwbedrijf in in het digitaal loket van de Vlaamse overheid.
2.    Tegelijk zal Constructiv – mits aan alle voorwaarden voldaan is – versneld een tussenkomst van €25 per opleidingsuur uitbetalen (4-140u).     
Plus: indien een arbeider opleiding tijdens de werkuren volgt bij externe opleidingspartners (m.a.w. excl. BIO), dit tussen ≥32-125u/schooljaar, wordt op het einde van het schooljaar – en mits alle voorwaarden voldaan – een extra tussenkomst in de loonkost van €6,30/u voorzien. 
    

 

Hoeveel bedraagt de tussenkomst voor weekdagopleiding?

Hoeveel € u per uur/arbeider ontvangt, is afhankelijk van waar de arbeider de opleiding volgt, en hoeveel uren die er op schooljaarbasis effectief gevolgd worden (minder dan 32u, of ≥32u – externe opleiding of bedrijfsintern).


→ Let wel: onterecht voorgefinancierde tussenkomsten worden teruggevorderd (vb. wanneer Constructiv Plan Building On People (BOP), VOV-mandaat, dmfa-code 5 niet in orde zijn).


Wat moet u doen?

Onderstaande stappen zijn noodzakelijk voor Constructiv om sectorale tussenkomsten bij opleidingen tijdens de werkuren (weekdagopleiding) te kunnen uitbetalen.

1.    Getekend en goegekeurd Constructiv Plan Building On People (BOP)      

2.    Mandaat geven aan Constructiv*     
Met de ondertekening van het Constructiv Plan Building On People (BOP) gaat u akkoord om een mandaat aan Constructiv te geven om uw dossiers in het kader van het VOV af te handelen. Dit is voor u een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging! U moet echter hiervoor dit mandaat ook bij de overheid bevestigen (zie info hieronder).     

3.    De opleiding vóór de start doorgeven aan Constructiv     

4.    Voor opleidingen tijdens de werkuren (waarvoor u het loon doorbetaalt): de opleidingsuren aangeven in kader van DmfA (code 5) via een melding aan uw sociaal secretariaat met een opleidingscode: VOV, Vlaams OpleidingsVerlof met behoud van loon-onbegrensd.

Wenst u meer informatie? Contacteer uw regionaal Constructiv-kantoor!* Wanneer uw Constructiv Plan Building On People (BOP) goedgekeurd wordt, ontvangt u een mail vanuit CSAM (www.csam.be) met als onderwerp Aanmaken van een mandaat WSE Loket tussen “NAAM FIRMA” en Fonds de Sécurité d’Existence des ouvriers de la construction – Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf. De CSAM-mail wordt verstuurd t.a.v. de zaakvoerder op basis van de gegevens van het Constructiv Plan Building On People (BOP). 

→ U wordt op voorhand op de hoogte gebracht dat deze mail er aan komt, samen met een stappenplan om het mandaat in orde te brengen. De mail vanuit CSAM is geen spammail, gewoon een melding dat Constructiv uw mandaat heeft klaargezet om digitaal in orde te brengen.