• ConstruBadge
 • Voordelen en ondersteuning
 • Voordelen arbeider
 • Opleiding
 • Welzijn
 • Publicaties
 • Koopkrachtpremie
 • FAQ

Strijd tegen sociale fraude (C3.2A)

Gepersonaliseerde werkloosheidsdocumenten

Al bijna twintig jaar doen de sociale partners hun uiterste best een rem te zetten op sociale fraude. Er worden ook in de bouwsector nog steeds veel mensen in het zwart tewerkgesteld.

Sociale fraude gaat soms verder dan het incorrect meedelen van geleverde prestaties aan de sociale zekerheid. Het kan net zo goed gaan om een onterechte inning van sociale voorzieningen in geval van inactiviteit. De meest voorkomende vorm hiervan is zwartwerk in combinatie met het opgeven van tijdelijke of volledige werkloosheid. Dergelijke situaties treffen u en uw arbeiders dubbel:

 • Verschuldigde bijdragen worden niet betaald
 • Sociale vergoedingen worden uitgekeerd aan personen die er geen recht op hebben

De bouwsector levert, samen met de RSZ en de RVA, heel wat inspanningen om deze vorm van sociale fraude te bestrijden. De maandelijkse nominatieve werkloosheidsdocumenten (C3.2A-kaarten) zijn daarbij een belangrijk instrument.

Het gaat om genummerde documenten die maandelijks afgeleverd worden en de naam en het inschrijvingsnummer van u als werkgever en uw arbeider bij de sociale zekerheid vermelden. Bovendien worden de gegevens van alle afgeleverde kaarten meegedeeld aan de RVA, zodat de inspectiediensten gerichte controles op zwartwerk kunnen uitvoeren.

Wanneer u arbeiders wil aanwerven, moet u de maand van aanwerving en de daaropvolgende maand, zelf een niet-nominatieve kaart invullen. Deze kunnen op voorhand worden aangevraagd bij Constructiv. De nummers vermeld op deze niet-nominatieve kaarten, heeft u nodig voor uw Dimona-aangifte. Het is bijgevolg belangrijk om deze kaarten op tijd aan te vragen bij Constructiv!

De nominatieve C3.2A-kaarten worden vanaf de 3e maand na indiensttreding automatisch door Constructiv opgemaakt.

In geval van verlies van een nominatieve C3.2A-kaart moet u voor uw arbeider een niet-nominatieve C3.2A-kaart invullen (te verkrijgen bij Constructiv). Een kopie ervan moet worden overgemaakt aan het plaatselijke RVA-kantoor.

Afgezien van het uitgeven van gepersonaliseerde werkloosheidsdocumenten, werkt Constructiv mee aan de strijd tegen sociale fraude door:

 • Het terugvorderen van de rechthebbende legitimatiekaart bij zwartwerk
 • De terugvordering van aanvullende werkloosheidsvergoedingen
 • De inning van een forfaitaire werkgeversbijdrage