• ConstruBadge
 • Voordelen en ondersteuning
 • Voordelen arbeider
 • Opleiding
 • Welzijn
 • Publicaties
 • Koopkrachtpremie
 • FAQ

Opleidingsplan

Het Constructiv Opleidingsplan is een document dat een jaar geldig is (01/09-31/08) en aan de hand waarvan het bouwbedrijf de volgende zaken kan registreren:

 1. de plannen/noden op het vlak van opleiding voor zijn arbeiders en zijn leerlingen die tewerkgesteld worden onder RSZ-code 024, 026, 044 of 054.
 2. de vragen/noden op het vlak van begeleiding door een adviseur met het oog op de bijdrage aan de uitvoering van zijn welzijns- en preventiebeleid.
 3. de plannen/noden op het vlak van tewerkstelling, ongeacht of dit via het voorstellen van een stageplaats of de aanwerving van een of meerdere arbeiders is.
Dit document is dus bedoeld om de opleidings-, toeleidings-, veiligheids- en welzijnscultuur te verbeteren en stimuleert bedrijven om een planmatige aanpak van opleidingen uit te werken.
Vanuit financieel oogpunt is het Constructiv opleidingsplan, éénmaal goedgekeurd, absoluut noodzakelijk voor het bedrijf om financiële tussenkomsten van Constructiv te kunnen verkrijgen. 
 
Via onderstaande link vindt u het opleidingsplan. Waarom deze nieuwe versie? Naast het concreter uitwerken van de bestaande modules voor het registreren van de arbeids- en opleidingsnoden, verplicht de Arbeidsdeal tot het oplijsten van een reeks maatregelen en opleidingsintenties ten behoeve van risicogroepen.
 
 • U kan deze pdf-versie digitaal invullen.
 • U kan deze versie elektronisch ondertekenen en terugsturen naar uw regionaal Constructiv-kantoor om van de sectorale financiële voordelen te genieten.
 • Met het invullen en bijhouden van deze versie voldoet u aan de verplichtingen van de nieuwe Arbeidsdeal.
 
Vul het PDF formulier in, download en onderteken het.

opleidingsplan Constructiv 2023-2024.pdf

Stuur de elektronisch ondertekende pdf naar uw regionaal kantoor:

West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Antwerpen
Limburg
Vlaams-Brabant
Brussel