• ConstruBadge
 • Voordelen en ondersteuning
 • Voordelen arbeider
 • Opleiding
 • Welzijn
 • Publicaties
 • Koopkrachtpremie
 • FAQ

Rekeningnummer opgeven of wijzigen

Verwacht u als bouwonderneming binnenkort een sectorale tussenkomst van Constructiv? Dan kan u (na het doorlopen van de onderstaande administratieve stappen) via onze online module het rekeningnummer van uw onderneming doorgeven voor deze uitbetaling.​ 


Phishing waarschuwing 
In het kader van het opvragen van bankgegevens wenst Constructiv te benadrukken dat zij nooit bankgegevens noch geheime codes of wachtwoorden per telefoon, sms of Whatsapp opvraagt. Constructiv vraagt enkel per e-mail of per brief om bevestiging van het bankrekeningnummer via een in te vullen formulier samen met een kopie van de identiteitskaart. 

 

•    Opgelet! Geeft u voor de 1ste keer via onze online module het rekeningnummer van uw onderneming door aan Constructiv, dan moet u voorafgaand enkele administratieve stappen doorlopen*.

 

Wat moet u zeker bij de hand nemen:

 • E-ID van de wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming
 • RSZ-nummer van de onderneming
 • Rijksregisternummer  en telefoonnummer van de persoon die hoofdtoegangsbeheerder moet worden
 • ​Rijksregisternummer van de wettelijk vertegenwoordiger


De administratieve stappen

 1. Activatie van de digitale sleutel (ITSME/e-ID/…) 
 2. Opzetten van toegangsbeheer (niet nodig als de wettelijk vertegenwoordiger = de hoofdtoegangsbeheerder) via CSAM. Enkel de wettelijk vertegenwoordiger kan rollen toekennen! 
 3. Toekennen van de rol “constructiv beheer van rekeningnummers. Eerst ‘aanmelden’ indien nodig. Nadien bij ‘mijn roltoekenningen’ en dan ‘roltoekenning via rijksregisternummer’ – alle stappen doorlopen en dan via ‘roltoekenning beheren’ – ‘details tonen’ de status van de toegekend rol controleren. Naar ‘mijn openstaande taken’ – de rol die u wil activeren aanvinken en op ‘geselecteerde aanvragen bekijken en beoordelen’ klikken. Controleren en bevestigen door op ‘goedkeuren’ te klikken. 
 4. Rekeningnummer doorgeven of wijzigen aan Constructiv. Aanmelden met digitale sleutel -> selecteer bedrijf -> rekeningnummer invullen en bevestigen.


Wenst u hierover meer uitleg te krijgen via een stappenplan, bekijk dan onze instructievideo 1:

 

•    Al vertrouwd met onze online module? Neem uw eID bij de hand en ga meteen naar de online module om het rekeningnummer van uw onderneming door te geven aan ons.


Wenst u hierovermeer uitleg te krijgen, bekijk dan onze instructievideo 2:


Constructiv zal het opgegeven rekeningnummer aanwenden als uniek rekeningnummer voor uw bedrijf om alle sectorale tussenkomsten te storten waarop uw bedrijf aanspraak maakt.

 

* Onze handleiding zet de verschillende stappen op een rijtje en helpt u op weg om deze vlot te doorlopen.

Nog vragen over de online module Rekeningnummer van Constructiv? 
Contacteer ons! 
Of sla er de FAQ rubriek op na.