• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Posttraumatische begeleiding

Elk jaar gebeuren nog arbeidsongevallen in de bouwsector. Als adviserende en ondersteunende partner op vlak van welzijn wil Constructiv ook in uw onderneming het aantal ongevallen tot een minimum beperken.

In geval van een arbeidsongeval kan posttraumatische begeleiding een grote hulp betekenen voor de familie van het slachtoffer, maar ook voor u als werkgever en de collega’s. Onze adviseurs informeren betrokkenen over het bestaan van deze begeleiding en Constructiv brengt u ook schriftelijk op de hoogte van deze mogelijkheid. Bovendien nemen wij de kosten van de begeleiding voor onze rekening, om zo de impact voor de families en de rechtstreeks betrokken arbeiders te verkleinen.
 
De posttraumatische begeleiding wordt aangeboden via POBOS (mits een geneeskundige verklaring) en gebeurt in eerste instantie op de bouwplaats, later desgevallend op het bedrijf of bij de betrokkene thuis. Na melding door u als werkgever, uw aangestelde of elke belanghebbende partij kan de begeleiding zo vlug mogelijk starten. Vervolgens zorgt een ploeg van ervaren psychologen en sociaal assistenten voor een crisisinterventie, eventueel gevolgd door verdere individuele en/of groepsbegeleiding.
 
Het telefoonnummer van POBOS is 0800/11 0 11. U kunt ook hun website bezoeken.