• ConstruBadge
 • Voordelen en ondersteuning
 • Voordelen arbeider
 • Opleiding
 • Welzijn
 • Publicaties
 • Koopkrachtpremie
 • FAQ

Campagne Kwartsstof

Heel wat bouwmaterialen bevatten kwarts. Door in deze steenachtige materialen te frezen, zagen, boren of slijpen komt kwartsstof vrij en kan deze ingeademd worden door arbeiders. Hierdoor kunnen zich verschillende problemen voordoen: irritatie van de luchtwegen, longaandoeningen zoals stoflong of silicose, een vergrote kans op kanker doordat het longweefsel minder elastisch wordt, enzovoort. Om deze problemen aan te pakken heeft Constructiv op 26 oktober 2010 de campagne rond kwartsstof gelanceerd.

In samenwerking met onze sociale partners en andere partijen die een belangrijke rol spelen bij het welzijn op de bouwplaats, had Constructiv als doel op één jaar tijd de bouwsector te sensibiliseren voor deze problematiek en de blootstelling van arbeiders aan kwartsstof te halveren.

Wenst u nog campagneproducten op te vragen? Aarzel dan niet ons een e-mail te sturen!
U kan ook nog bijkomende campagneinformatie terugvinden via onze digitale bibiliotheek Building your Learning.

Voorbereiding van de campagne

Voorafgaand aan de preventieve golf van deze campagne voerde Constructiv onderzoek uit bij werkgevers en arbeiders binnen de bouwsector om na te gaan hoe goed zij op de hoogte waren van blootstelling aan kwartsstof en de risico’s ervan. Dit gebeurde aan de hand van een vragenlijst. Ter afronding van de preventieve golf werd deze vragenlijst opnieuw behandeld, om te weten of er evolutie was in het bewustzijn van de gevaren van kwartsstof.

Preventieve golf van de campagne

Tijdens de preventieve golf van deze campagne hebben alle initiatiefnemers een jaar lang gefocust op preventie door enerzijds de bouwsector bewust te maken van de problematiek omtrent kwartsstof en anderzijds door het aanbieden van oplossingen. Zo voerden onze adviseurs acties op de bouwplaatsen en werden de betrokkenen ook via onze website, gedrukte media, enzovoort gesensibiliseerd en geïnformeerd.

Handhavingsgolf van de campagne

In het najaar van 2011 volgde de handhavingsgolf. Om na te gaan hoe de blootstelling aan inadembare kwartsstof was geëvolueerd, hebben de inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (AD TWW) van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) metingen uitgevoerd op de bouwplaatsen.

Deze metingen werden gedaan bij de meest voorkomende bouwberoepen, zoals metselaar, loodgieter, vloerder, dakdekker, enzovoort en er werd daarbij vooral gecontroleerd op:

 • Het gebruik van arbeidsmiddelen die voorzien zijn van een stofafzuiging of van watertoevoer bij de verwerking van kwartshoudende materialen
 • Het gebruik van slijpschijven die uitgerust zijn met een stofafzuiging bij het sleuven in kwartshoudende materialen
 • Het gebruik van arbeidsmiddelen uitgerust met stofafzuiging of watertoevoer bij het polieren van betonelementen. Een andere mogelijkheid is dat de bedienaar van de machine en de arbeiders die zich in de omgeving van deze activiteit bevinden, een FFP3 stofmasker dragen (wegwerpmasker) of een halfgelaatsmasker met P3-filter.
 • Het gebruik van arbeidsmiddelen voorzien van stofafzuiging bij het schuren van elementen vervaardigd uit kwartshoudende materialen
 • Gebruik van een stofzuiger uitgerust met een HEPA-filter om de werkplek te reinigen, ofwel door bevochtiging van het stof op de werkplek