• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Campagne Veilig werken op hoogte

In 2015 lanceerde Constructiv samen met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) de welzijnscampagne Veilig werken op hoogte, omdat één op de drie ongevallen in de bouw nog steeds te wijten is aan een val van hoogte. De doelstelling van deze campagne is om alle personen die kunnen bijdragen tot het terugdringen van de gevaren bij deze werkzaamheden, te sensibiliseren en te informeren over de risico’s en preventiemaatregelen.

Preventieve golf van de campagne

De campagne Veilig werken op hoogte focust zich op twee deelthema’s: enerzijds dakwerken en de montage, demontage en het gebruik van gevelsteigers, anderzijds ladders en andere types steigers. Tijdens de preventieve sensibiliseringsgolf van deze campagne, die in 2016 is verdergezet en doorloopt tot eind 2017, zette Constructiv samen met zijn campagnepartners tal van doelgerichte acties op om het aantal ongevallen door vallen van hoogte drastisch terug te dringen.

Zo geven onze adviseurs op de bouwplaatsen duiding bij de problematiek rond veilig werken op hoogte en de oplossingen hiervoor. Eveneens ondersteunen ze de betrokken bedrijven bij het organiseren van kwaliteitsvolle opleidingen rond dit thema.

Handhavingsgolf van de campagne

Vanaf 1 januari 2018 volgt de handhavingsgolf, die de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (AD TWW) van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) voor haar rekening neemt. Lees welke controlepunten de inspecteurs tijdens hun bouwplaatsbezoeken vooral zullen hanteren tijdens de handhavingsgolf van deze campagne.

Partners van de campagne

De campagne Veilig werken op hoogte wordt gesteund door de sociale partners van de bouwsector en Federale Verzekering. Er wordt ook nauw samengewerkt met een aantal andere organisaties die een belangrijke rol spelen bij het welzijn op de bouwplaats, waaronder de Vereniging Stellingbouw Bedrijven in België (VSBB).

Op dinsdag 25 augustus 2015 ondertekenden deze partners van de campagne een samenwerkingsovereenkomst met het oog op verdere promotie van de veiligheid en gezondheid bij werken op hoogte. Door deze overeenkomst te tekenen, engageerde elke organisatie zich om de acties in het kader van de campagne Veilig werken op hoogte te ondersteunen en te promoten bij hun leden.

Communicatiemiddelen voor de campagne

Om deze campagne te realiseren heeft Constructiv verschillende communicatiemiddelen uitgewerkt, waaronder een trailer, folders, affiches en stripverhalen. Al deze communicatiemiddelen kan u terugvinden bij onze publicaties.

Constructiv liet bovendien een digitale postertool ontwikkelen om affiches te personaliseren. Hierbij kunnen gebruikers na registratie een affiche uitkiezen en een eigen bedrijfslogo uploaden, waarna ze de gepersonaliseerde affiche gratis in pdf-formaat kunnen downloaden en afdrukken.

Verder werden in totaal 16 stripverhalen gepubliceerd tijdens de campagne Veilig werken op hoogte waarin Bas Harnas het sleutelpersonnage is. De strips werden in constructiv info, het driemaandelijks infoblad van Constructiv voor bouwbedrijven gepubliceerd. Ook werden ze gebundeld in een stripalbum en kunnen ze los als pdf gedownload worden.

Naast deze stripverhalen werden in constructiv flash, het halfjaarlijks infoblad voor arbeiders, mini-strips gepubliceerd.

Online catalogus 

In onze online catalogus vindt u een niet-limitatieve lijst van aangepaste arbeids- en beschermingsmiddelen voor werken op hoogte. In de vorm van productfiches biedt Constructiv u een concreet overzicht van een aantal beschikbare middelen per fabrikant of leverancier.

Opleidingen gelinkt aan de campagne

Om ervoor te zorgen dat arbeiders hun werk kunnen uitvoeren met voldoende kennis van zaken en zo competente en gekwalificeerde arbeiders worden, is het belangrijk dat zij zich kunnen blijven bijscholen. Bovendien is het van groot belang dat ze al vanaf het begin van de opleiding de juiste bewegingen, werkhoudingen en attitudes aangeleerd krijgen om veilig te kunnen werken. Constructiv helpt bedrijven en arbeiders binnen de bouwsector met het selecteren van de juiste opleidingen en voorziet bovendien een tussenkomst in de opleidingskost en de loonkost.

In het kader van de veiligheidscampagne Veilig werken op hoogte wil Constructiv de professionele opleidingen en veiligheidsopleidingen promoten die hieraan gelinkt zijn.

Verder verplicht de welzijnswetgeving werkgevers de nodige maatregelen te nemen om het welzijn van hun arbeiders op de werkvloer te bevorderen. Een welzijnsopleiding is één van de maatregelen om risico's op het werk te vermijden, maar wat zijn nu de verplichtingen op vlak van opleiding voor bouwbedrijven?

Lees meer over welzijnsopleidingen in de Infofiche  3033 - Welzijn en opleidingen. U vindt hier eveneens een tabel terug i.v.m. verplichte opleidingen.
 

De opleidingen van preventieadviseurs, coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid en de VCA-opleiding zijn eveneens indirect gelinkt aan de risico's en preventiemaatregelen bij werken op hoogte:

Publicaties

Voor een overzicht van alle publicaties omtrent veilig werken op hoogte kan u terecht in onze rubriek publicaties.

Goede praktijkvoorbeelden

Hieronder kunt u enkele goede praktijkvoorbeelden bekijken omtrent veilig werken op hoogte: