• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Online Catalogus Veilig werken op hoogte

In deze rubriek vindt u een niet-limitatieve lijst van aangepaste arbeids- en beschermingsmiddelen voor werken op hoogte. Er zijn echter arbeids- en beschermingsmiddelen op de markt die wel voldoen aan alle normen, maar die niet opgenomen zijn in deze catalogus.

De tool zal u begeleiden bij de selectie van de juiste arbeids- en beschermingsmiddelen voor werken op hoogte. U krijgt er in de vorm van productfiches een concreet overzicht van de beschikbare middelen per fabrikant/leverancier.