• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Goede praktijkvoorbeelden

Als werkgever heeft u er alle belang bij dat uw arbeiders hun werk in veilige en gezonde omstandigheden kunnen uitvoeren. In deze goedepraktijkvoorbeelden worden voorbeelden van oplossingen toegelicht, die u ook kunt toepassen op uw eigen bouwplaats.

Bij elk goedepraktijkvoorbeeld wordt eerst de problematiek in kaart gebracht, gevolgd door een oplossing of ondernomen actie om deze problemen aan te pakken.

Vragen of opmerkingen?

Vindt u niet direct terug wat u zoekt, aarzel dan niet om ons te contacteren.