• ConstruBadge
 • Voordelen en ondersteuning
 • Voordelen arbeider
 • Opleiding
 • Welzijn
 • Publicaties
 • Corona
 • FAQ

Situering

 • Werkzaamheden: reiniging van een betonmixerkuip
 • Betrokken adviseur: Christian Depue 

Problematiek

Betonmixers zijn uitgerust met een draaiende kuip om ervoor te zorgen dat het voorgemengde beton homogeen blijft tijdens het transport. Na een betonlevering kunnen achter de spiralen in de kuip betonresten blijven kleven. Dit beton verhardt dan in de kuip. De hoeveelheid verhard beton groeit stelselmatig aan en veroorzaakt na een tijdje twee problemen:

 • Het beton wordt minder efficiënt gemengd.
 • Het verharde beton vormt een groot verloren gewicht, zodat de laadcapaciteit van de vrachtwagen kleiner wordt.

Op regelmatige tijdstippen moet de mixerkuip dan ook vrijgemaakt worden van dit verharde beton. De traditionele oplossing is dat er een arbeider in de kuip kruipt met een breekhamer en stelselmatig het verharde beton losbeitelt. Deze werkwijze heeft verschillende nadelen omdat de werknemer wordt blootgesteld aan verschillende risico’s of gevaarlijke situaties:

 • De werknemer kan gekwetst worden door vallende brokstukken. Begin 2013 is in Amerika een werknemer overleden nadat er een groot brokstuk plotseling loskwam en op hem viel.
 • De werknemer kan zich snijden aan de randen van de spiralen, die vlijmscherp kunnen zijn.
 • De werknemer wordt in de kuip blootgesteld aan een zeer hoog geluidsniveau.
 • Binnen in de kuip kan het zeer warm en vochtig zijn, terwijl de werknemer een volledige bescherming moet dragen tegen de schadelijke invloed van nat cement en van kwartsstof. Dit is erg oncomfortabel.
 • De werknemer werkt in een besloten ruimte en volgens de regels moet er dus een veiligheidswacht aanwezig zijn. Omdat het losbeitelen van het verhard beton in de kuip zo veel lawaai veroorzaakt, gebeurt dit meestal in een verre uithoek van de centrale, zodat de andere activiteiten zo min mogelijk worden verstoord. Een veiligheidswacht is helaas niet altijd aanwezig.

130527_mixerkuip-reinigen.JPG

Oplossing

Om deze risico’s te vermijden kan een mechanisch hulpmiddel gebruikt worden om de binnenkant van de mixerkuip te reinigen, zoals een hogedrukreiniger die gemonteerd is op een beweegbare arm en die van op afstand wordt bediend. Deze reinigingsmethode, die wordt aangeboden door gespecialiseerde firma’s, heeft veel voordelen:
 

 • Het betekent een belangrijke tijdsbesparing. De tijd die nodig is om een kuip schoon te spuiten, kan geraamd worden op 1 à 2 uur, terwijl losbeitelen al snel  een halve dag tijd vraagt. Op één dag kunnen dus meerdere vrachtwagens gereinigd worden. Het voorbereidende werk is vergelijkbaar:
  • Bij de hogedrukreiniging moet de vultrechter weggenomen worden om de robotarm door te laten en moet er een wateraanvoer voorzien worden.
  • Bij het mechanisch losbeitelen moeten de mangaten vrijgemaakt worden, er moet verlichting en verluchting worden geïnstalleerd en er moet aanvoer van elektriciteit en eventueel perslucht zijn. 
 • Het geluidsniveau is aanzienlijk lager dan bij het mechanisch losbeitelen en het risico dat de kuip beschadigd wordt is kleiner.
 • Er moet niet gewerkt worden in een besloten ruimte en er is geen veiligheidswacht nodig.
 • Het personeel wordt niet blootgesteld aan vallende brokstukken of aan hoge stofconcentraties

Besluit

Een betonmixer reinigen met een hogedrukreiniger houdt veel minder risico’s in dan de klassieke manier, en het vraagt heel wat minder tijd! Redenen genoeg om deze nieuwe werkmethode eens te proberen. Meer info via info@constructiv.be.


Zelf een goede praktijkvoorbeeld voorstellen? Stuur ons een mailtje!