• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's)

Een CAO is een overeenkomst die gesloten wordt tussen één of meer representatieve werknemersorganisaties en één of meer representatieve werkgeversorganisaties of één of meer werkgevers. In een CAO worden individuele en collectieve betrekkingen tussen werkgevers en werknemers in bedrijven of in een sector vastgesteld en de rechten en plichten van de verschillende partijen geregeld. Een CAO moet de dwingende bepalingen van de wet in ruime zin respecteren.
 

Hierna volgt een overzicht van een aantal collectieve arbeidsovereenkomsten, afgesloten in het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf:

Vragen of opmerkingen?

Vind je niet direct terug wat je zoekt, aarzel dan niet om ons te contacteren.