• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ
De CAO van 30 september 2019 Communicatie op de bouwplaats heeft tot doel de communicatie op de bouwplaats te regelen in het belang van de veiligheid van iedereen die zich op de bouwplaats bevindt.

In samenspraak met de bouwdirectie belast met de uitvoering, wordt per aannemer iemand op de werf aangeduid die één van de drie landstalen (Nederlands, Frans of Duits) spreekt of het Engels.

Deze CAO is van toepassing op werkgevers van bouwondernemingen en de arbeiders die zij tewerkstellen, alsook de buitenlandse werkgevers die gedetacheerde werknemers op bouwplaatsen in België tewerkstellen voor de uitvoering van activiteiten die onder de bevoegdheid van het paritair comité voor het bouwbedrijf vallen.

De CAO is als sterke aanbeveling ook voor de aannemers die niet onder één van de twee bovenvermelde categorieën vallen.