• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Meldingsplicht

Bij de ondertekening van de overeenkomst van 14.04.78 in het Paritair Comité van het Bouwbedrijf, grotendeels gewijd aan de Humanisering van de Arbeid in het Bouwbedrijf, hebben de sociale partners erkend dat bouwondernemingen een meldingsplichthebben inzake veiligheid en hygiëne voor de opening van de bouwplaatsen.

Constructiv voert de CAO "Meldingsplicht" uit in het kader van acties ter bevordering van de veiligheid en gezondheid op bouwplaatsen.