• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Posttraumatische begeleiding

Ondanks de vele inspanningen gebeuren elk jaar een aantal incidenten, of ernstige en zelfs dodelijke arbeidsongevallen in de bouwsector. Dat veroorzaakt heel wat sociaal en psychisch leed bij het slachtoffer, familie, werkmakkers van het slachtoffer en de bedrijfsleiding. Posttraumatische begeleiding kan een grote hulp betekenen voor deze personen.

Het Paritair Comit√© Bouw heeft op 10 februari 2011 een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) getekend: "Ongevallen die aanleiding kunnen geven tot posttraumatische begeleiding". De bedoeling van deze overeenkomst is de aandacht te vestigen op de mogelijke psychologische gevolgen voor de rechtstreekse betrokkenen van een ernstig of dodelijk arbeidsongeval of een incident met een psychisch trauma.

Daarom biedt de bouwsector deze personen begeleiding aan via POBOS (mits een geneeskundige verklaring). Na melding door de werkgever, zijn aangestelde of elke belanghebbende partij kan de begeleiding zo vlug mogelijk starten. Een ploeg van ervaren psychologen en sociaal assistenten zorgen voor een crisisinterventie, eventueel gevolgd door verdere individuele en/of groepsbegeleiding.

 

Het slachtoffer, de collega’s op de werf en de familieleden van het slachtoffer, maar ook de bedrijfsleiding kunnen om deze begeleiding vragen. Die gebeurt in eerste instantie op de bouwplaats en later desgevallend op het bedrijf of bij de betrokkene thuis.

Het telefoonnummer van POBOS is 0800/11 0 11. U kunt ook hun website 11011 bezoeken.

De Constructiv-adviseurs informeren betrokkenen over het bestaan van posttraumatische begeleiding. Na een dodelijk arbeidsongeval brengt Constructiv de werkgever van het slachtoffer ook schriftelijk op de hoogte van deze mogelijkheid en neemt de kosten van de begeleiding voor zijn rekening. Op deze manier hoopt de bouwsector de impact van ernstige of dodelijke arbeidsongevallen te verkleinen voor de families en de rechtstreeks betrokken medewerkers.