{% if(ViewMode == "livesite"){ %} {% }

KB Elektrische installaties

Opgelet: de inhoud van de koninklijke besluiten betreffende welzijn op het werk werd overgezet in een nieuwe structuur: de nieuwe Codex over het welzijn op het werk. De nieuwe structuur en de concordantietabellen.

Het KB van 4 december 2012 verplicht werkgevers om een risicoanalyse uit te voeren voor elke elektrische installatie waarvan ze de houder zijn. Op basis van de resultaten van de risicoanalyse moet de werkgever de nodige preventiemaatregelen nemen om de werknemers te beschermen tegen de vastgestelde risico's.

In het KB worden de minimale voorschriften betreffende de uitvoering van de elektrische installatie opgesomd. Vervolgens komen de werkzaamheden aan elektrische installaties en de controles die uitgevoerd moeten worden, aan bod. Daarna volgen de verplichtingen van de werkgever met betrekking tot de bekwaamheid en de opleiding van de werknemers, de instructies voor de werknemers en de documentatie die de werkgever moet bewaren.