{% if(ViewMode == "livesite"){ %} {% }

MB Signalisatie van bouwplaatsen

De signalisatie van werken en verkeersbelemmeringen is nauw verbonden met verkeersveiligheid. Krachtens het MB van 07.05.1999 wordt de wetgeving inzake signalisatie momenteel bepaald door:

  • het verkeersreglement;
  • het MB dat de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden voor verkeersborden regelt;
  • het MB in verband met de signalisatie van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.